Cheerleading

Cheerleading to sportowy i widowiskowy styl aktywności, który łączy w sobie elementy tańca, gimnastyki, akrobatyki oraz pracy zespołowej. Głównym celem cheerleadingu jest wspieranie drużyn sportowych i budowanie atmosfery entuzjazmu na zawodach sportowych, ale jest to również samodzielna dyscyplina sportu, która obejmuje rywalizację na różnych poziomach.

Cheerleading ma długą historię i jest popularny na całym świecie. Oprócz swojego wpływu na kulturę sportową, jest także formą wyrazu artystycznego i zespołowego ducha.

STUDIO RUCHU