Grafik zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej grupy

Zapisy: studioruchumk@gmail.com

 

NOWY GRAFIK DOSTĘPNY BĘDZIE WE WRZEŚNIU 2017